Zapsaný spolek ZA JEDEN PROVAZ se věnuje organizování spolupráce studentů Gymnázia Česká Třebová i širší veřejnosti se znevýhodněnými spoluobčany. Členové spolku zprostředkovávají interakci veřejnosti s mentálně a tělesně postiženými, s dětmi ze sociálně slabých rodin, se seniory a dalšími. Pořádáme výtvarné a rukodělné dílny, hudebně a pohybově zaměřené programy a také benefiční akce. Aktivity sdružení se odehrávají výhradně v České Třebové, kam je také směřována veškerá podpora.

JAK TO VŠECHNO VZNIKLO

Zapsaný spolek Za jeden provaz byl založen v roce 2009 absolventkami Gymnázia Česká Třebová Kateřinou Smrčkovou a Zuzanou Vondrovou. Sdružení vzniklo s cílem poskytnout právní subjektivitu již dobře fungující spolupráci studentů gymnázia a klientů denního a týdenního stacionáře A-Centrum v České Třebové. Spolek poskytl celé spolupráci formu, usnadnil administrativu a v neposlední řadě splnil, co má v názvu,  sdružil lidi, kteří chtějí v pomoci znevýhodněným táhnout za jeden provaz.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Spolupráce studentů a klientů stacionáře započala již v roce 2008. Nejčastěji byly pořádány výtvarné a rukodělné dílny, kde vznikaly různorodé výrobky, které poté byly vystavovány v Kavárničce U Tygra v České Třebové. Velký úspěch měla také interaktivní hra, kdy si studenti vyzkoušeli život handicapovaného člověka a klienti úspěšně soutěžili v přichystaných disciplínách. Stacionáři A-Centrum byl v roce 2009 věnován náš první benefiční ples.

V roce 2010 jsme navázali spolupráci s Domovem pro seniory v České Třebové. Studenti sem pravidelně docházeli na výtvarné workshopy, rukodělné dílny, ale připravili jsme i aktivity pro nechodící seniory, např. čtení knížek, hraní stolních her nebo povídání přímo na pokojích. Velký ohlas mělo interaktivní odpoledne s námořnickou tématikou. Domovu pro seniory jsme věnovali další dva následující ročníky Podzimního benefičního plesu. Z benefičního plesu v roce 2010 se pořídily antidekubitní matrace a z výtěžku třetího ročníku plesu v roce 2011 jsme zřídili a kompletně vybavili audioknihovnu.

Další spolupracující organizací bylo občanské sdružení Naděje, které provozuje nízkoprahové centrum v Borku v České Třebové. Naše aktivity byly zahájeny v roce 2012 a opět se jednalo především o výtvarné workshopy, kdy studenti gymnázia a děti ze sociálně slabších rodin vyráběli náušnice, slunečnice nebo velikonoční pozvánky. Nízkoprahovému centru jsme věnovali další dva ročníky Podzimního benefičního plesu a plně vybavili dva koutky. V roce 2012 jsme za výtěžku plesu vymalovali část centra, pořídili nábytek, koberec a zakoupili X BOX Kinect. Pátý ročník plesu byl věnován na zřízenívybavení sportovního koutku, který jsme vymalovali, zakoupili koberec a veškeré sportovní vybavení.

V roce 2014 jsme obnovili spolupráci s Týdenním stacionářem v České Třebové a uspořádali pro ně interaktivní Indiánské odpoledne. Klientům stacionáře bude věnován šestý ročník benefičního plesu, z jehož výtěžku bychom chtěli zakoupit masážní křeslo.

Sedmý ročník benefičního plesu v roce 2015 byl opět věnován Týdennímu stacionáři v České Třebové. Díky štědrosti hostů plesu mohli klienti Týdenního stacionáře odjet na rehabilitačních pobyt do nedalekých Oucmanic.

SBÍRKY

Zapsaný spolek se v roce 2013 zapojil do dvou sbírek. Poprvé jsme uspořádali povodňovou sbírku, která pomohla vytopeným rodinám ve Staré Pace a u občanů České Třebové se setkala s velkým pochopení a podporou. Dále jsme se zapojili do sbírky Společně za úsměv od společnosti Konzum. Výtěžkem sbírky jsme podpořili slečny Javůrkovy, které jsou mentálně i fyzicky handicapovány. Peníze byly věnovány na hodiny hipoterapie, která pomáhá zlepšit jejich zdravotní i psychický stav.