Archiv autora: Anna Borková

Jarní dávka pomoci – přijďte mezi nás!

Za jeden provaz v letošním roce slaví 10. výročí činnosti, a to opravdu ve velkém. Budeme samozřejmě slavit tím, že budeme pomáhat. Pojďte se k nám přidat! Co nás v jarních měsících čeká?

V březnu se vydáme do Domova pro seniory v Bezděkově. Pro klienty připravujeme Odpoledne pro radost, budeme společně zpívat za doprovodu akordeonu. Ráda bych podotkla, že se tam vypravíme dvakrát. Ve středu 21.3. vystoupíme v kapli Domova pro seniory, následující den ve čtvrtek 22.3. přijdeme opět, ale tentokrát navštívíme seniory, kteří nemohou přijít mezi nás do kaple.

Závěrem dubna budeme pálit čarodějnice. V úterý 24.4. v Nízkoprahovém centru Naděje v Borku si pro děti z vyloučené lokality připravujeme sportovní program, který zakončíme u společného ohně.

Na sklonku května, konkrétně 29.5. se opět vydáme do Týdenního stacionáře, kde oslavíme Den dětí. Dále proběhne předání druhé poloviny výtěžku z 9. Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz.

Zaujal vás náš program? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vás na našich akcích uvidíme.

Únorový Ježíšek v Týdenním stacionáři naděloval!

V pátek 16.2. v odpoledních hodinách jsme předali v Týdenním stacionáři v České Třebové první část výtěžku z 9. ročníku Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz. ZJP_stacionář_16.2 (11)Klientům jsme za vybrané peníze pořídili optická vlákna se světelným zdrojem a velké světelné vajíčko. Po zahájení a předání daru následoval i hudební program, ve kterém jsme si spolu s ostatními zazpívali několik populárních a lidových písniček za doprovodu kytary. Rádi bychom za účast a krásnou atmosféru poděkovali panu místostarostovi Dobromilu Keprtovi a všem zúčastněným. Těšíme se již na předání druhé části výtěžku, která proběhne na jaře.

Tomáš Kupka

Spolek Za jeden provaz vstupuje do svého jubilejního roku 2018 pod taktovkou nové předsedkyně

Rok 2018 je pro zapsaný spolek Za jeden provaz důležitý. Slaví deset let své činnosti a výročí završí na podzim uspořádáním jubilejního desátého ročníku Podzimního benefičního plesu. Ze svého pohledu, dnes již bývalé předsedkyně, můžu zhodnotit posledních pět let, kdy jsem stála v čele této organizace.  Pokračování textu Spolek Za jeden provaz vstupuje do svého jubilejního roku 2018 pod taktovkou nové předsedkyně

Za jeden provaz na vánoční besídce ve stacionáři

Členové spolku Za jeden provaz s radostí přijali pozvání na vánoční posezení v českotřebovském stacionáři, které se konalo v pátek 15.12. Setkání se účastnili nejen klienti, ale také jejich rodiny a přátelé. Spolek Za jeden provaz jako spolupracující organizace přišel společně s nimi i s vedením sociálních služeb bilancovat končící rok 2017, naladit se na vánoční svátky i na nadcházející rok.

Pokračování textu Za jeden provaz na vánoční besídce ve stacionáři