Zapsaný spolek ZA JEDEN PROVAZ se věnuje organizování spolupráce studentů Gymnázia Česká Třebová i širší veřejnosti se znevýhodněnými spoluobčany. Členové spolku zprostředkovávají interakci veřejnosti s mentálně a tělesně handicapovanými, s dětmi ze sociálně slabých rodin, se seniory a dalšími.

CO DĚLÁME

Pravidelně pořádáme výtvarné a rukodělné dílny, hudebně a pohybově zaměřené programy a interaktivní odpoledne v našich spolupracujících organizacích, ke kterým patří Domov pro seniory, Týdenní stacionář nebo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Borku.  Mezi největší naše akce patří Benefiční notování a tradiční Podzimní benefiční ples, jehož výtěžek je každý rok věnován na podporu jednotlivce nebo vybrané organizace. Aktivity spolku se odehrávají výhradně v České Třebové, kam je také směřována veškerá podpora.

Za jeden provaz se zapojuje také do akcí realizovanými jinými organizacemi a pořádá sbírky. V minulosti se jsme uspořádali např. povodňovou sbírku, zapojili se sbírky společnosti Konzum Společně za úsměv nebo ve spolupráci se Streetball cup – Memoriál Mistra Jana Husa rozjeli sbírku Za jeden provaz Pro Verunku.

V současné době má Za jeden provaz 4 členy a rozhodně se nebráníme novým posilám z řad studentů, maminek na mateřské dovolené nebo široké veřejnosti. Uvítáme také nápady, kde můžeme pomoci. Otevřeni jsme i spolupráci s dalšími organizacemi. Naší největší radostí je, když má naše práce smysl a vykouzlí úsměv na tváři.