Dvacítka seniorů se vydala na procházku po Moskvě

V posledních měsících se návštěvy spolku Za jeden provaz v Domově pro seniory staly tradicí, netradiční byl ale tentokrát program. S potěšením jsem přišla zavzpomínat na studijní pobyt v Moskvě a povyprávět o jeho zážitcích. Jedna fotografie střídala druhou a hodinový výlet do Moskvy se zastávkou v Petrohradě utekl jako voda. Nebyla jsem však jediná v bufetu Domova pro seniory, kdo byl v Moskvě, společně se mnou na ruskou metropoli zavzpomínala i jedna obyvatelka domova, ta navštívila velkoměsto v roce 1970.

Ráda bych poděkovala za pozvaní a technické zázemí aktivizačním pracovnicím. Těším se na další setkání, kdy se vydáme do západní Evropy, konkrétně do Belgie.

I v roce 2019 jsme táhli za jeden provaz

V loňském roce se poprvé po deseti letech nekonal Podzimní benefiční ples, to však v žádném případě neznamenalo, že bychom zaháleli. Masopustní veselí, Loučení s létem, Vítání podzimu, Čertovská besídka a Vánoční tvořivá dílna to je pouze výčet akcí, které během roku proběhly v prostorách Sociálních služeb Česká Třebová. Nebyla to však pouhá setkání, ale příjemně strávený čas se seniory či klienty Týdenního stacionáře. Zpívali jsme, poslouchali hudbu, malovali šátky, tvořili vánoční přání či pozvali mezi nás anděla, čerta a Mikuláše.

S širokou veřejností jsme se setkali na 5. Benefičním notování, kde našimi hosty byl Taneční orchestr Základní umělecké školy a děti z Naděje s Tradiční a přitom současnou romskou pohádkou.

Šťastný konec má projekt Za jeden provaz pro Verunku. V závěru loňského roku byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce bezbariérové koupelny, a to především díky vám, štědrým dárcům.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se zapojili do aktivit spolku, jak členům, tak dobrovolníkům. Velký dík také patří městu Česká Třebová za finanční podporu. Nesmím opomenout spolupracující organizace, kde jsme vždy vítáni s otevřenou náručí, čehož si moc vážíme.

V těchto dnech plánujeme rok 2020, rádi bychom navázali na tradici Podzimních benefičních plesů a nadále věnovali čas druhým. Naším cílem je, aby se i široká veřejnost nebála přijít mezi nás a zakusit, jak chutná dobrý pocit z dobrovolnictví.

Aktuální informace najdete zde na webu a na facebookovém profilu spolku. Těšíme se na setkání s vámi.

Předvánoční aktivity v Týdenním stacionáři a Domově pro seniory

Tentokrát jsme se do Týdenního stacionáře vydali jako anděl, čert a Mikuláš. Byla to pro nás premiéra, ale zdálo se, že jsme před klienty i zaměstnankyněmi obstáli na výbornou. Tradiční trojice přišla v doprovodu kytaristky Pavly Svobodové, díky které si anděl, čert, Mikuláš a jejich hostitelé mohli zazpívat koledy, lidové i populární písně. Nepřišli jsme s prázdnou, díky finanční podpoře města Česká Třebová jsme mohli obdarovat klienty drobnými dárky. Velké poděkování patří i Domu dětí a mládeže Kamarád za zapůjčení kostýmů.

IMG-20191215-WA0000

V týdnu před vánočními svátky jsme přišli potěšit obyvatele českotřebovského Domova pro seniory, v pondělí 16. 12. jsme se setkali na Vánoční tvořivé dílně, kde se vyrábělo jedno přáníčko za druhým, ať už sobě pro radost, či jako dárek pro druhé. Bohužel ne všichni obyvatelé domova mohou přijít, a proto jsme den na to opět přišli. Zavítali jsme na pokoje, darovali seniorům přání a popřáli hezké svátky a hodně zdraví do roku 2020.

Jak v Týdenním stacionáři, tak v Domově pro seniory panovala příjemná sváteční atmosféra. Děkujeme, že můžeme být vždy vítanými hosty a těšíme se na setkávání v roce 2020.

Foto: Sára Blaško

Říjen v Domově pro seniory se vydařil

Měsíc říjen nám přinesl hned dvě setkání v Domově pro seniory, kdy se spolek Za jeden provaz vydal za jeho obyvateli a připravil si pro ně dvě různorodé akce. 

První akce se konala první říjnový pátek. Odpoledne se neslo v duchu loučení se s létem, kdy do domova přišla zahrát českotřebovská kapela 375 m.n.m., která si pro seniory připravila řadu známých písniček, které zná snad úplně každý. Zájem byl velký a naplnila se celá jídelna. Senioři se zapojili do zpěvu, tleskali do rytmu písniček nebo se jen usmívali a vychutnávali si vystoupení. Všichni si to užívali a bylo to znát i z jejich výrazů.

Přesně o týden později se konala další akce, která se už nesla v duchu vítání podzimu. V domově se konal kreativní workshop, kde si senioři mohli nazdobit šátek.

Na vyrábění přišly převážně ženy, které se vyrábění perfektně zhostily a udělaly si krásné šátky s všelijakými zajímavými ornamenty a obrázky. Během malování jsme si se seniorkami příjemně popovídali a došla řada i na společenské hry.  Všichni zúčastnění se shodli na tom, že to bylo milé setkání.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na této akci a přišli pomoct, a tím s námi táhli za jeden provaz.

Emma Kameníková  

11. ročník Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz letos nebude

V letošním roce nenavážeme na tradiční Podzimní benefiční plesy, a to hned z několika důvodů. V České Třebové v současné době nejsou vhodné a dostupné prostory ke konání takto velké společenské akce. Dalším důvodem je potřeba načerpání síly a motivace do dalších činností, které Za jeden provaz, z. s. dělá.

Pokračování textu 11. ročník Podzimního benefičního plesu Za jeden provaz letos nebude