Co se aktuálně (ne)děje ve spolku Za jeden provaz

Jako všem i nám pandemie koronaviru výrazně zasáhla do běžných aktivit spolku. Dne 25. 4. jsme plánovali 6. Benefiční notování, upřímně jsme se těšili na jarní setkání s širokou veřejností a tradičními i netradičními hosty. Bohužel jsme byli nuceni notování zrušit.

Plánovali jsme řadu aktivit v našich spolupracujících organizacích, ale není to možné. Pevně věříme, že se postupem času budeme moci vrátit tam, kam často a rádi docházíme. Na druhou stranu nám tato mimořádná situace umožnila nové možnosti pomoci. Zapojili jsme se tak do šití roušek, roznosu informačních letáků města a rozvozu nákupů všem potřebným ve spolupráci s městem.

V posledních měsících jsme navázali velmi úzkou spolupráci s Domovem pro seniory, jsme rádi, že i v těchto dnech spolupracujeme alespoň na dálku. Připravujeme rozšíření audioknihovny.

Široká veřejnost si jistě vzpomene na projekt Za jeden provaz pro Verunku, který stále běží v podobě rozsáhlé a bohužel velmi časově náročné rekonstrukce koupelny. I na samotnou realizaci koupelny dolehla současná situace. V tuto chvíli se snažíme, aby rekonstrukce byla úspěšně a brzy dokončena. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Patrně všichni z nás si klademe otázku, co bude dál. My se zamýšlíme nad tím, zda se budeme moci setkat na 11. Podzimním benefičním plese Za jeden provaz, který je naplánován na 7. listopadu. Doufáme, že tomu tak bude.

Ráda bych na závěr vyzdvihla roli všech dobrovolníků a poděkovala jim, protože i oni v tomto nelehkém boji sehrávají zásadní roli.

Masopust v Domově pro seniory vykouzlil úsměv na rtech všem zúčastněným

Ve čtvrtek 20. února v odpoledních hodinách čekalo obyvatele českotřebovského Domova pro seniory zpestření v podobě masopustního veselí, které si připravil spolek Za jeden provaz. Hudebně-dramatické vystoupení v maskách nemohl nikdo přehlédnout ani přeslechnout. Kobyla, soudce, babka, rychtář, sultán, šašek a kat sehráli vtipnou masopustní scénku, která byla obohacena několika lidovými písněmi za doprovodu akordeonistky Rozálie Šimkové. Aby nikdo z babiček a dědečků o tento nevšední zážitek nepřišel, scénka se opakovala na všech patrech domova včetně několika pokojů, potěšila tak i nemobilní seniory. O tom, že opravdu vykouzlila úsměv na tváři, nebylo pochyb. Obyvatelé domova si zazpívali s námi, smáli se, vzpomínali na mládí, měli radost, že se navrací tento zvyk.

Foto: Sára Blaško

Masopust by se neobešel bez masek, proto patří velké díky Domu dětí a mládeže Kamarád za jejich zapůjčení, paní učitelce Základní umělecké školy Veronice Leksové a její žákyni Rozálii Šimkové, jejímu dědečkovi, který se ochotně zapojil a podal vynikající herecký výkon, a Domovu pro seniory za pozvání a občerstvení.

Masopust v režii spolku Za jeden provaz ve spolupráci se studenty českotřebovského gymnázia se konal poprvé vloni, a rozhodně nelitujeme, že jsme ho letos zopakovali, byl to zážitek. Přijměte proto pozvání do Domova pro seniory, je to místo, kde to žije. Těšíme se na setkání s vámi.

Dvacítka seniorů se vydala na procházku po Moskvě

V posledních měsících se návštěvy spolku Za jeden provaz v Domově pro seniory staly tradicí, netradiční byl ale tentokrát program. S potěšením jsem přišla zavzpomínat na studijní pobyt v Moskvě a povyprávět o jeho zážitcích. Jedna fotografie střídala druhou a hodinový výlet do Moskvy se zastávkou v Petrohradě utekl jako voda. Nebyla jsem však jediná v bufetu Domova pro seniory, kdo byl v Moskvě, společně se mnou na ruskou metropoli zavzpomínala i jedna obyvatelka domova, ta navštívila velkoměsto v roce 1970.

Ráda bych poděkovala za pozvaní a technické zázemí aktivizačním pracovnicím. Těším se na další setkání, kdy se vydáme do západní Evropy, konkrétně do Belgie.

I v roce 2019 jsme táhli za jeden provaz

V loňském roce se poprvé po deseti letech nekonal Podzimní benefiční ples, to však v žádném případě neznamenalo, že bychom zaháleli. Masopustní veselí, Loučení s létem, Vítání podzimu, Čertovská besídka a Vánoční tvořivá dílna to je pouze výčet akcí, které během roku proběhly v prostorách Sociálních služeb Česká Třebová. Nebyla to však pouhá setkání, ale příjemně strávený čas se seniory či klienty Týdenního stacionáře. Zpívali jsme, poslouchali hudbu, malovali šátky, tvořili vánoční přání či pozvali mezi nás anděla, čerta a Mikuláše.

S širokou veřejností jsme se setkali na 5. Benefičním notování, kde našimi hosty byl Taneční orchestr Základní umělecké školy a děti z Naděje s Tradiční a přitom současnou romskou pohádkou.

Šťastný konec má projekt Za jeden provaz pro Verunku. V závěru loňského roku byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce bezbariérové koupelny, a to především díky vám, štědrým dárcům.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se zapojili do aktivit spolku, jak členům, tak dobrovolníkům. Velký dík také patří městu Česká Třebová za finanční podporu. Nesmím opomenout spolupracující organizace, kde jsme vždy vítáni s otevřenou náručí, čehož si moc vážíme.

V těchto dnech plánujeme rok 2020, rádi bychom navázali na tradici Podzimních benefičních plesů a nadále věnovali čas druhým. Naším cílem je, aby se i široká veřejnost nebála přijít mezi nás a zakusit, jak chutná dobrý pocit z dobrovolnictví.

Aktuální informace najdete zde na webu a na facebookovém profilu spolku. Těšíme se na setkání s vámi.

Předvánoční aktivity v Týdenním stacionáři a Domově pro seniory

Tentokrát jsme se do Týdenního stacionáře vydali jako anděl, čert a Mikuláš. Byla to pro nás premiéra, ale zdálo se, že jsme před klienty i zaměstnankyněmi obstáli na výbornou. Tradiční trojice přišla v doprovodu kytaristky Pavly Svobodové, díky které si anděl, čert, Mikuláš a jejich hostitelé mohli zazpívat koledy, lidové i populární písně. Nepřišli jsme s prázdnou, díky finanční podpoře města Česká Třebová jsme mohli obdarovat klienty drobnými dárky. Velké poděkování patří i Domu dětí a mládeže Kamarád za zapůjčení kostýmů.

IMG-20191215-WA0000

V týdnu před vánočními svátky jsme přišli potěšit obyvatele českotřebovského Domova pro seniory, v pondělí 16. 12. jsme se setkali na Vánoční tvořivé dílně, kde se vyrábělo jedno přáníčko za druhým, ať už sobě pro radost, či jako dárek pro druhé. Bohužel ne všichni obyvatelé domova mohou přijít, a proto jsme den na to opět přišli. Zavítali jsme na pokoje, darovali seniorům přání a popřáli hezké svátky a hodně zdraví do roku 2020.

Jak v Týdenním stacionáři, tak v Domově pro seniory panovala příjemná sváteční atmosféra. Děkujeme, že můžeme být vždy vítanými hosty a těšíme se na setkávání v roce 2020.

Foto: Sára Blaško