Archiv autora: Anna Borková

Začínáme se vracet do starých kolejí

Velikonoce už jsou zase za námi a bohužel se nesly ve stejném duchu jako ty loňské. I přesto ale věřím, že se vše lepší a postupně se navracíme k normálu. Nehledě na to, že naše tradiční činnost je stále pozastavena, snažíme se hledat nové a nové způsoby pomoci, jak vykouzlit lidem úsměv na tváři. 

V závěru roku 2020 se začala formovat spolupráce s Ing. arch. Hanou Soviš, která v těchto dnech již získala konkrétní obrysy. Jedná se o projekt LOLA, který spolek zaštítil veřejnou sbírkou. Projekt LOLA vybírá finance prostřednictvím prodeje obrazů a přispíváním na transparentní účet č. 2801920340/2010. Veškeré finanční prostředky z veřejné sbírky jdou slečnám Elišce na intenzivní fyzioterapii a Valentýnce taktéž na intenzivní fyzioterapii a elektrickou tříkolku. Více informací najdete na webu spolku a především zde https://www.sovis-archdesign.cz/

Moc si vážíme toho, že se zkušená architektka a malířka Hana Soviš obrátila právě na nás a společně můžeme táhnout za jeden provaz.

V době před Velikonocemi žáci ZŠ Nádražní a ZŠ Parník vytvořili pro obyvatele českotřebovského Domova pro seniory velikonoční přání. Naše role spočívala ve zprostředkování a zajištění logistiky. Moc děkujeme učitelkám z obou základních škol, věřím, že tímto naše spolupráce nekončí. 

Pevně věříme, že se nejen spolek pomalu začíná vracet do starých kolejí a naskytne se v blízké době možnost se setkat na tradičních akcích osobně. 

Emma Kameníková

11. Podzimní benefiční ples Za jeden provaz se ruší

Do poslední chvíle jsme doufali, že se podaří uspořádat 11. Podzimní benefiční ples Za jeden provaz, který byl naplánován na 14.11.2020. Bohužel současná situace nám to nedovoluje, a proto se tato společenská událost ruší. Všem bychom rádi popřáli pevné zdraví do následujících měsíců a poděkovali za pochopení našeho rozhodnutí.

Za jeden provaz, z. s.

11. Podzimní benefiční ples Za jeden provaz – dotazník

Vážení příznivci spolku Za jeden provaz,

současná doba je nejistá, a proto v těchto dnech zvažujeme, zda zahájit přípravy na 11. Podzimní benefiční ples Za jeden provaz, který je naplánován na sobotu 14.11.2020 v Národním domě v České Třebové. Výtěžek plesu bude věnován na zakoupení pomůcek pro Domov pro seniory v České Třebové (zvedací židle, antidekubitní matrace, rehabilitační pomůcky). Věnujte nám, prosím, chvilku Vašeho času a dejte nám vědět Váš názor, který je pro nás velmi důležitý. Dotazník (https://forms.gle/D64AeJgziWo2Y3CE8) je přístupný do 31.8.2020.

Předem velice děkujeme,

Za jeden provaz, z. s.

Co se aktuálně (ne)děje ve spolku Za jeden provaz

Jako všem i nám pandemie koronaviru výrazně zasáhla do běžných aktivit spolku. Dne 25. 4. jsme plánovali 6. Benefiční notování, upřímně jsme se těšili na jarní setkání s širokou veřejností a tradičními i netradičními hosty. Bohužel jsme byli nuceni notování zrušit.

Plánovali jsme řadu aktivit v našich spolupracujících organizacích, ale není to možné. Pevně věříme, že se postupem času budeme moci vrátit tam, kam často a rádi docházíme. Na druhou stranu nám tato mimořádná situace umožnila nové možnosti pomoci. Zapojili jsme se tak do šití roušek, roznosu informačních letáků města a rozvozu nákupů všem potřebným ve spolupráci s městem.

V posledních měsících jsme navázali velmi úzkou spolupráci s Domovem pro seniory, jsme rádi, že i v těchto dnech spolupracujeme alespoň na dálku. Připravujeme rozšíření audioknihovny.

Široká veřejnost si jistě vzpomene na projekt Za jeden provaz pro Verunku, který stále běží v podobě rozsáhlé a bohužel velmi časově náročné rekonstrukce koupelny. I na samotnou realizaci koupelny dolehla současná situace. V tuto chvíli se snažíme, aby rekonstrukce byla úspěšně a brzy dokončena. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se do tohoto projektu zapojili.

Patrně všichni z nás si klademe otázku, co bude dál. My se zamýšlíme nad tím, zda se budeme moci setkat na 11. Podzimním benefičním plese Za jeden provaz, který je naplánován na 7. listopadu. Doufáme, že tomu tak bude.

Ráda bych na závěr vyzdvihla roli všech dobrovolníků a poděkovala jim, protože i oni v tomto nelehkém boji sehrávají zásadní roli.

Masopust v Domově pro seniory vykouzlil úsměv na rtech všem zúčastněným

Ve čtvrtek 20. února v odpoledních hodinách čekalo obyvatele českotřebovského Domova pro seniory zpestření v podobě masopustního veselí, které si připravil spolek Za jeden provaz. Hudebně-dramatické vystoupení v maskách nemohl nikdo přehlédnout ani přeslechnout. Kobyla, soudce, babka, rychtář, sultán, šašek a kat sehráli vtipnou masopustní scénku, která byla obohacena několika lidovými písněmi za doprovodu akordeonistky Rozálie Šimkové. Aby nikdo z babiček a dědečků o tento nevšední zážitek nepřišel, scénka se opakovala na všech patrech domova včetně několika pokojů, potěšila tak i nemobilní seniory. O tom, že opravdu vykouzlila úsměv na tváři, nebylo pochyb. Obyvatelé domova si zazpívali s námi, smáli se, vzpomínali na mládí, měli radost, že se navrací tento zvyk.

Foto: Sára Blaško

Masopust by se neobešel bez masek, proto patří velké díky Domu dětí a mládeže Kamarád za jejich zapůjčení, paní učitelce Základní umělecké školy Veronice Leksové a její žákyni Rozálii Šimkové, jejímu dědečkovi, který se ochotně zapojil a podal vynikající herecký výkon, a Domovu pro seniory za pozvání a občerstvení.

Masopust v režii spolku Za jeden provaz ve spolupráci se studenty českotřebovského gymnázia se konal poprvé vloni, a rozhodně nelitujeme, že jsme ho letos zopakovali, byl to zážitek. Přijměte proto pozvání do Domova pro seniory, je to místo, kde to žije. Těšíme se na setkání s vámi.