Archiv autora: Pavlína Manová

Poslední akce Za jeden provaz

Letošní rok byl pro nás jeden z nejnáročnějších. Avšak po naší každoročně největší akci – plesu, jsme ani chvíli neotáleli a začali jsme připravovat poslední akci letošního roku. Celý listopad jsme věnovali přípravě výstavy a její vernisáže. Fotografie, které vystavujeme, znázorňují 10 let činnosti spolku. Jednotlivé panely jsou laděny do jednotlivých hesel, jako je nadšení, vděčnost, dojetí apod.DSCF4868

Celá tato akce probíhala ve spolupráci s Městskou knihovnou Česká Třebová. Vedení knihovny bylo velmi štědré, kromě toho, že nám propůjčilo své prostory a rámy, také zařídilo bohaté občerstvení pro hosty na naší vernisáži.

Pokračování textu Poslední akce Za jeden provaz

4. Benefiční notování

Jak si mohlo mnoho z vás všimnout, poslední tři měsíce jsme vás intenzivně zásobovali informacemi o sbírce Za jeden provaz pro Verunku. Byla to naše první veřejná sbírka, se kterou přišlo mnoho práce, ale i zajímavých zkušeností. Velké díky patří Marku Trejtnarovi, se kterým jsme uzavřeli novou spolupráci a hlavně započali sbírku. Bez něj bychom se k téhle činnosti asi sami nedostali. První velká akce, kde jsme sbírku propagovali, byl Memoriál mistra Jana Husa. Poprvé se mohli lidé setkat s Verunkou, její maminkou a asistenčním pejskem Jirkou, kterým směřovalo veškeré naše snažení. Po této akci jste nás mohli v létě potkat s kasičkou na řadě akcích Kulturního centra, nutno podotknout, že moc děkujeme vedení KC, které nám umožnilo se takto prezentovat na jejich akcích.

Sbírku jsme slavnostně ukončili na Benefičním notování dne 6. 10. 2018 v Národním domě. Jako každý rok vystoupil Taneční orchestr ZUŠ pod vedef3ním Mgr. Milana Špičáka a nově také soubor Studánka z Domova u studánky v Anenské Studánce Mgr. Jana Rybky. Vystupujícím mnohokrát děkujeme za pestrý program. Kromě toho, že jste si mohli vychutnat hudební vystoupení, jste také mohli naposledy přispět na sbírku. Na konci hudebního programu nesměla chybět hymna Za jeden provaz, kterou si zazpívali všichni členové spolku v doprovodu Tanečního orchestru.
Pokračování textu 4. Benefiční notování

Za jeden provaz na podzim 2018

Léto skončilo a podzim pomalu začíná. Pro někoho to může znamenat chmurné dny a dlouhé večery. Pochmurné myšlenky zahalí mysl a nálada klesá. Proto si teď pečlivě zapište datum 6.10. 2018 do diářů. V tento den se Za jeden provaz rozhodl rozdávat samé úsměvy. Pro vás chystá 4. Benefiční notování v Národním domě. Avšak tato událost je od předešlých něčím výjimečná. Slavnostně totiž ukončíme sbírku Za jeden provaz pro Verunku, se kterou jsme měli celé léto plné ruce práce, ale o jejímž výsledku a šťastném konci jsme pevně přesvědčeni. Na jevišti vystoupí Taneční orchestr ZUŠ a soubor Studánka z Domova u studánky v Anenské Studánce. Vy se tak můžete těšit na přátelskou atmosféru a příjemně strávené odpoledne. Začínáme v 17:00.

Důležitější datum, které nesmíme PLES 2018_plakát (1)opomenout, je 3.11. 2018. Tento den bude velice slavnostní a noblesní. Připravujeme pro vás již 10. ročník Podzimního benefičního plesu, který bude speciální tím, že si společně zavzpomínáme na historii našeho spolku. Cílem letošního plesu je vybrat potřebný obnos peněz na zakoupení invalidního vozíku pro Romanu Fricovou.  Čekat na vás bude bohatá tombola, půlnoční překvapení, kapela KOPLAHOBAND, plesové taxi, fotokoutek a mnohé další. A kdo by si chtěl večer ještě více zpříjemnit může využít možnosti večeří v Národním domě. Ples odstartujeme v 19:30. Rezervaci vstupenek na slavnostní večer zahajujeme 1. 10.

I když se to zdá nemožné, po všech těchto akcích uspořádáme ještě výstavu nasbíraných fotografií, za celou dobu činnosti spolku. Vernisáž proběhne 7. 12. od 18:00 v Městské knihovně v České Třebové a potrvá až do 31. 1. 2019.

Na všechny akce je veřejnost srdečně zvána!

 

Co bude dál – Za jeden provaz ve zbytku roku 2018

Více než polovina roku je za námi. My jsme ovšem nenechali nic náhodě a celý rok jsme si naplánovali dopředu. Rok 2018 je pro nás totiž na rozdíl od předešlých let výjimečný. Letos Za jeden provaz slaví již 10. rok své existence. Proto jsme se rozhodli na jaře zavítat do všech organizací, se kterými jsme dříve spolupracovali, abychom tak s nimi obnovili spolupráci.

DSC_0613

Velký kus práce nás ale ještě čeká. Stále běží sbírka Za jeden provaz pro Verunku, která bude slavnostně ukončena 6.10. 2018 na 4. Benefičním notování, jehož začátek je naplánován na 17:00 ve velkém sále Národního domu v České Třebové. Vy nás tak můžete ve sbírce podpořit přispěním jakékoliv částky do kasičky, která se nachází v květinářství Kaktus a na každé letní akci Kulturního centra do konce prázdnin. Další možností je zaslání částky na účet (č. 2201450111/2010). Výtěžek poslouží na rekonstrukci koupelny, která by tak pro Verunku měla být bezbariérová.

Na podzim se také můžete těšit na tradiční Podzimní benefiční ples Za jeden provaz, který se bude konat již podesáté. Začínáme v 19:30 3.11. 2018 opět v Národním domě. Jakákoliv pomoc je vítána, ať už v podobě sponzorského daru do tomboly, nebo přímo pomoc s organizováním celého večera. Výtěžek letošního plesu poputuje na nákup invalidního vozíku pro českotřebovskou rodačku Romanu Fricovou, pro kterou je invalidní vozík na míru nezbytností nutnou k plnohodnotnému životu. Cena vyhovujícího vozíku se pohybuje okolo 50 tisíc korun.

Jménem celého spolku Za jeden provaz bych vám také ráda poděkovala za vaši přízeň a ochotu pomoci dobré věci.

Fotografie: Zuzana Kupková

Dětský den na 21. Memoriálu Mistra Jana Husa

Kromě toho, že Za jeden provaz v letošním roce obnovil několik spoluprací s přátelskými organizacemi, s kterými už dříve spolupracoval, také jednu novou započal.

KODAK Digital Still Camera

Již v lednu nás oslovil Marek Trejtnar s tím, že by měl zájem o naší spolupráci na jedné z největších sportovních událostí v České Třebové a to na akci Dekstone Streetball Cup 3×3 Chance Tour – Memoriál Mistra Jana Husa.
Naší hlavní úlohou bylo připravit zábavu pro děti. Připravili jsme si proto několik stanovišť (např. prolézání tunelu, strefování míče na koš, slalom atd.). Každý soutěžící dostal kartičku, na které se mu odškrtávali jednotlivé úkoly. Za splnění všech stanovišť soutěžící dostali odměnu včetně dřevěné medaile. Dětského dne se zúčastnilo cca 50 dětí. Jako bonus si děti mohly nechat namalovat na obličej např. kočičku, motýla, spidermana, zebru apod.
U našeho stánku také mohli návštěvníci přispět na dobrou věc. Dne 25. 6. 2018 jsme do světa vypustili veřejnou sbírku Za jeden provaz pro Verunku. Cílem je vybrat potřebnou částku k rekonstrukci koupelny, která by měla být bezbariérová. Jednotlivci tak po celý den přispívali do naší kasičky.

KODAK Digital Still Camera

Velký dík patří organizaci Každý koš pomáhá, která nejenže přispěla sponzorským darem v podobě cen pro děti, ale také nám pro Verunku dala 5 000 Kč! Díky patří také Brazilian Jiu Jitsu – DSC GYM, jenž nám darovalo 2 700 Kč pro Verunku. Sbírka poběží až do 6. 10. 2018, kdy bude slavnostně ukončena na tradičním benefičním notování. I vy tak můžete přispět na Verunku do některých z kasiček, které se pravidelně vyskytují na akcích KC nebo v květinářství Kaktus a pokud se vám nechce vycházet z domu, máme i účet (2201450111/2010).
Velké poděkování za tuto vydařenou akci patří Marku Trejtnarovi, který nám zajistil všechno potřebné, včetně hlavních cen pro děti a odměn pro naše dobrovolníky, kterých tentokrát bylo 9. I jim patří velký dík.
Nakonec bych ještě chtěla zmínit, že velký obdiv patří Verunce, její mamince a asistenčnímu pejskovi Jirkovi, kteří s námi vydrželi celý den!

Foto: Pavla Strouhalová, Šárka Dvořáková