Nízkoprahovém centrum v Borku - Výroba slunečnic 2013