Projekt LOLA je výstava obrazů Hanky Soviš, kdy prodejem těchto obrazů je získáván potřebný obnos. Projekt LOLA probíhá formou veřejné sbírky a její výtěžek bude věnován 2 rodinám. Spolek Za jeden provaz tento projekt zaštiťuje.

Zahájení výstavy obrazů bude vernisáží 2. 5. 2021 od 16. hodin v Restauraci, kavárně Eva v České Třebové.

Jak je možné se do projektu LOLA zapojit?
1/ Výběr finančních prostředků je zajištěn přes transparentní účet č. 2801920340/2010, na který může kdokoliv a kdykoliv posílat libovolnou částku. 

2/ Další způsob jak přispět je zakoupením obrazu přes kontaktní formulář na internetový stránkách
www.sovis archdesign.cz či osobně v Restauraci, kavárně Eva v České Třebové, kde je velká část obrazů vystavena.

3/ Na sbírku lze přispívat i formou vložení hotovosti do pokladny. 

Kdy se mohu zapojit?
Termín konání veřejné sbírky je 5. 2. – 31. 12. 2021.

Jakou částku vybíráme?
Celkem vybíráme částku 234 400 Kč.

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Hanka Soviš (Fučíková)
Telefon: +420 736 459 548
E-mail: hankasovis@gmail.com

Více informací na www.sovis-archdesign.cz