Spolek Za jeden provaz vstupuje do svého jubilejního roku 2018 pod taktovkou nové předsedkyně

Rok 2018 je pro zapsaný spolek Za jeden provaz důležitý. Slaví deset let své činnosti a výročí završí na podzim uspořádáním jubilejního desátého ročníku Podzimního benefičního plesu. Ze svého pohledu, dnes již bývalé předsedkyně, můžu zhodnotit posledních pět let, kdy jsem stála v čele této organizace. Od roku 2013 jsme se Za jeden provaz ušli pořádný kus cesty. Z občanského sdružení se stal zapsaný spolek, zformovali jsme fungující tým, naše největší akce se stala pro město Česká Třebová tradicí a přidali jsme i aktivity ve spolupracujících organizacích. Společně jsme z výtěžků plesů rozdali přes 150 000 Kč mezi ty, kteří to potřebují. Namátkou můžu zmínit zrenovování sportovního koutku v Nízkoprahovém centru v Borku, podporu českotřebovského Týdenního stacionáře nebo věnování výtěžku plesu a sbírky Společně za úsměv handicapovaným slečnám Javůrkovým. Povedlo se nám také v roce 2013 uspořádat povodňovou sbírku, založit další každoroční akci Benefiční notování a zdvojnásobit počet hostů na našem benefičním plese, který jsme na přání návštěvníků přesunuli do většího sálu. A v neposlední řadě stojí za zmínku také změna našeho vizuálního stylu, nové logo, webové stránky, do detailu tematicky laděné plesy nebo možnost rezervovat si vstupenky na tuto akci online. Na všechny tyto úspěchy jsem za sebe i celý tým velmi pyšná. Je ale třeba zmínit také problémy, se kterými se potýkáme. Myslím, že mohu otevřeně přiznat, že v posledních dvou letech jsme se spíše soustředili na pořádání větších akcí, jako je benefiční ples a koncert, a trochu jsme odpustili od původní činnosti – tedy propojit znevýhodněné obyvatele v České Třebové a studenty místního gymnázia. Důvodem je jednak nízký zájem studentů o akce, které by se měly konat v jejich volném čase, ale i občasná laxnost místních organizací ve vzájemné spolupráci. A za tohoto předpokladu nás čas od času opouští motivace v naší původní činnosti pokračovat. A proto si myslím, že je důležité veřejně říci, že jsem otevřeni jakékoliv spolupráci, novým nápadům a podmětům jak ze strany veřejnosti, tak ze strany organizací či našeho města. Pevně věřím, že s novou předsedkyní Annou Borkovou dostane Za jeden provaz, z. s., potřebný vítr do svých plachet a bude o sto šest pomáhat tam, kde o to lidé stojí a kde je to opravdu potřeba. Protože to je pro nás jediná a největší odměna – pocit, že jsme pomohli a udělali radost těm, kteří to nemají v životě úplně snadné. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, se kterými jsem měla možnost spolupracovat, celému týmu a také těm, jenž Za jeden provaz podporují. Věřte, že si velmi vážíme každého sponzorského daru, pomocné ruky na našich akcích i pochval, které se nám od váš či z médií dostávají. Přeji Aničce, aby jako předsedkyně spolek dobře vedla a týmu, aby nám nedocházely síly. Osobně doufám, že společně oslavíme našich deset let s radostí a dobrým pocitem, že pomáhat ostatním má pořád svůj význam.

Za spolek  Za jeden provaz, z. s.  Magda Frišová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *