Historie

JAK TO VŠECHNO VZNIKLO

Zapsaný spolek Za jeden provaz byl založen v roce 2009 absolventkami Gymnázia Česká Třebová Kateřinou Smrčkovou a Zuzanou Kupkovou- Spolek vznikl s cílem poskytnout právní subjektivitu již dobře fungující spolupráci studentů gymnázia a klientů denního a týdenního stacionáře A-Centrum v České Třebové. Spolek poskytl celé spolupráci formu, usnadnil administrativu a v neposlední řadě splnil, co má v názvu,  sdružil lidi, kteří chtějí v pomoci znevýhodněným táhnout za jeden provaz.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE.

Spolupráce studentů a klientů stacionáře započala již v roce 2008. Nejčastěji byly pořádány výtvarné a rukodělné dílny, kde vznikaly různorodé výrobky, které poté byly vystavovány v Kavárničce U Tygra v České Třebové. Velký úspěch měla také interaktivní hra, kdy si studenti vyzkoušeli život handicapovaného člověka a klienti úspěšně soutěžili v přichystaných disciplínách. Stacionáři A-Centrum byl v roce 2009 věnován náš první benefiční ples.

zjp 02V roce 2010 jsme navázali spolupráci s Domovem pro seniory v České Třebové. Studenti sem pravidelně docházeli na výtvarné workshopy, rukodělné dílny, ale připravili jsme i aktivity pro nechodící seniory, např. čtení knížek, hraní stolních her nebo povídání přímo na pokojích. Velký ohlas mělo interaktivní odpoledne s námořnickou tématikou. Domovu pro seniory jsme věnovali další dva následující ročníky Podzimního benefičního plesu. Z benefičního plesu v roce 2010 se pořídily antidekubitní matrace a z výtěžku třetího ročníku plesu v roce 2011 jsme zřídili a kompletně vybavili audioknihovnu.

Další spolupracující organizací bylo občanské sdružení Naděje, které provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Borku v České Třebové. Naše aktivity byly zahájeny v roce 2012 a opět se jednalo především o výtvarné workshopy, kdy studenti gymnázia a děti ze sociálně slabších rodin vyráběli náušnice, slunečnice nebo velikonoční pozvánky. Nízkoprahovému centru jsme věnovali další dva ročníky Podzimního benefičního plesu a plně vybavili dva koutky. V roce 2012 jsme z výtěžku plesu vymalovali část zařízení, pořídili nábytek, koberec a zakoupili X BOX Kinect. Pátý ročník plesu byl věnován na zřízení a  vybavení sportovního koutku, který jsme vymalovali, zakoupili koberec a veškeré sportovní vybavení.

zjp

V roce 2013 převzala vedení spolku předsedkyně Magda Frišová. Do Za jeden provaz v tuto dobu také vstoupili noví členové, tým se tak rozrostl na 8 lidí.  V roce 2014 jsme obnovili spolupráci s Týdenním stacionářem v České Třebové a uspořádali pro ně interaktivní Indiánské odpoledne. Klientům stacionáře byl věnován šestý ročník benefičního plesu, z jehož výtěžku bylo zakoupeno masážní křeslo.

Sedmý ročník benefičního plesu v roce 2015 byl opět věnován Týdennímu stacionáři v České Třebové. Díky štědrosti hostů plesu mohli klienti Týdenního stacionáře odjet na rehabilitačních pobyt do nedalekých Oucmanic. Výjimečný byl rok 2016. Poprvé jsme se jako spolek zapojili do veřejných akcí pořádaných jinými organizacemi. Konkrétně se jednalo o akce Hurá prázdniny a Pohádkový les. A poprvé uspořádali ples pro jednotlivce. Konkrétně se jednalo o dvě handicapované slečny – Verunku a Terezku Javůrkovy, na jejichž péči šel výtěžek. V roce 2017 jsme se navrátili ke spolupráci s českotřebovským stacionářem, kterým jsme věnovali 9. výtěžek z podzimního Benefičního plesu na zakoupení relaxačních pomůcek.

V roce 2015 jsme poprvé uspořádali benefiční koncert, a tím založili další tradiční akci s názvem Benefiční notování. To se koná také v podzimních měsících a pravidelně na něj vystupují hudebníci z České Třebové a jejího okolí. Výtěžek této akce je věnován na organizaci Podzimního benefičního plesu. V lednu 2018 byla novou předsedkyní zvolena Anna Borková a v současné době má spolek 8 členů a řadu dobrovolníků, kteří vypomáhají na akcích.

SBÍRKYzjp 03

Zapsaný spolek se od roku 2013 zapojil do tří sbírek. Poprvé jsme uspořádali materiální povodňovou sbírku, která pomohla vytopeným rodinám ve Staré Pace a u občanů České Třebové se setkala s velkým pochopení a podporou. Dále jsme se zapojili do sbírky Společně za úsměv od společnosti Konzum. Výtěžkem sbírky jsme podpořili slečny Javůrkovy, které jsou mentálně i fyzicky handicapovány. Peníze byly věnovány na hodiny hipoterapie, která pomáhá zlepšit jejich zdravotní i psychický stav. Poslední sbírkou je Za jeden provaz pro Verunku. V té je vybíráno na rekonstrukci koupelny pro mladou handicapovanou slečnu z Kozlova.